Podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie terenu

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na usługę zwalczania barszczu Sosnowskiego na wybranych terenach jego występowania w Powiecie Sanockim umowę z wykonawcą podpisano 21 sierpnia 2014 r. Całość inwestycji pn.”Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na wybranych terenach powiatu sanockiego”, opiewała na kwotę ponad 700 tys. zł. Cena za wykonanie przedmiotu umowy złożona była z cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Po podpisaniu umowy protokołem z dnia 26 sierpnia 2014 r. przekazany został Wykonawcy teren wykonania usługi.