konferencja podsumowująca projekt

Konferencja pn.: ” Wpływ inwazyjnych gatunków roślin na bioróżnorodność w powiecie sanockim” organizowana była przez Starostwo Powiatowe w Sanoku w ramach działania nr IV projektu pn.: ,, Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”.

Projekt realizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Program Operacyjny PL02: Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów.

Konferencja odbyła się 21 grudnia 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej.

Na konferencji swoje wykłady wygłosili:

1. Wojciech Skiba – kierownik projektu, Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku

„Prezentacja rezultatów projektu”

2. dr Marian SZEWCZYK – państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku

Rośliny, które nas potrzebują – chronione, zagrożone i rzadkie kontra inwazyjne w powiecie sanockim

3. prof. dr hab. Barbara TOKARSKA-GUZIK

„Inwentaryzacja i monitoring inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia - tradycyjne i nowoczesne rozwiązania metodyczne”.

4. dr Lech KRZYSZTOFIAK

"Czynna ochrona rodzimej przyrody przed inwazją obcych gatunków roślin na terenie Ostoi Wigierskiej".

5. inż. Artur CHOROSTYŃSKI

Zastosowanie nawozu sztucznego „PERLKA” (cyjanamid wapnia) do zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi MANDEN.)

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska tj. Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictw, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Rzeszowa oraz uczelni, szkół, samorządowych, oraz instytucji i organizacji partnerskich w projekcie.

Uczestnicy konferencji otrzymali zestaw informacyjno – promocyjny składający się z: publikacji naukowej pn.: „Rośliny w powiecie sanocki – chronione, zagrożone, rzadkie inwazyjne”, kalendarza, pendriv WAFER + smycz oraz ulotki informacyjno – promocyjnej. Organizator przygotował również catering.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988