Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku

Witkiewicza 3, 38-500 Sanok
fax:
(13) 465 73 19
www:
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komendy-miejskie-i-powiatowe/kpp-sanok/wydarzenia/
e-mail:
telefon:
(13) 465 73 10
(13) 465 73 11
Komendant Powiatowy Policji: mł.insp.mgr Edward ZĄBEK
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988