Służby, inspekcje, straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

Wincentego Witosa 60, 38-500 Sanok
fax:
(13) 465 89 10
www:
http://www.straz.sanok.pl/
e-mail:
telefon:
(13) 465 89 98
Komendant Powiatowy PSP: mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Dżugan
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP: mł. bryg. mgr Lesław Penar
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988