Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

Wincentego Witosa 60, 38-500 Sanok
fax:
(13) 465 89 10
www:
http://www.straz.sanok.pl/
e-mail:
telefon:
(13) 465 89 98
Komendant Powiatowy PSP: mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Dżugan
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP: mł. bryg. mgr Lesław Penar