Z-ca Przewodniczącego-Wicestarosta

Wacław Krawczyk

Rynek 1, 38-500 Sanok