Samodzielne stanowiska ds. informatyki

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Telefon(13) 465 29 28
E-mail
Pracownicy
Tomasz Twardye-mail:
telefon: (13) 465 29 28

Zadania

Do zadań samodzielnych stanowisk ds. informatyki należy realizacja zadań dotyczących informatyzacji Starostwa, a w szczególności:

1) koordynowanie prac związanych z komputeryzacją Starostwa,

2) nadzór nad wdrażanymi systemami komputerowymi,

3) wskazywanie kierunków modernizacji eksploatowanych systemów,

4) wyszukiwanie, opiniowanie i zakup oprogramowania dla potrzeb wydziałów Starostwa,

5) wdrażanie i nadzór zabezpieczeń systemów informatycznych,

6) czuwanie nad bezpieczeństwem danych wprowadzanych do systemu informatycznego,

7) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,

8) wykonywanie zadań administratora sieci komputerowej,

9) nadzór nad działaniem usług internetowych Starostwa,

10) zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego oraz instruktaż z zakresu obsługi.

11) współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie systemów informatycznych wdrażanych przez Starostwo.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988