Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pracownicy
Andrzej Kozatelefon: (13) 465 29 28
e-mail:

Zadania

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

1) sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych,

2) wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

3) prowadzenie rejestru zbiorów przetwarzanych danych osobowych,

4) prowadzenie ewidencji zgłoszeń wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych podlegających rejestracji w GIODO”


Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988