Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pracownicy
Andrzej Kozatelefon: (13) 465 29 28
e-mail:

Zadania

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

1) sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych,

2) wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

3) prowadzenie rejestru zbiorów przetwarzanych danych osobowych,

4) prowadzenie ewidencji zgłoszeń wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych podlegających rejestracji w GIODO”


Ochrona danych osobowych