Uchwały podjęte na posiedzeniu zarządu w dniu 2017-07-04