Zgłoszenia budowy za rok 2016

Lp.Data doręczenia zgłoszeniaImię i nazwisko / Nazwa inwestoraAdres projektowanego obiektuOpis projektowanego obiektuInformacja o dacie wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 8-02-2016 Hanna Bełżecka Wisłok Wielki, dz. nr 373/1, 373/2 budynek mieszkalny jednorodzinny
14-03-2016
2 2-03-2016 Barbara Bukowska Sanok-Olchowce, dz. nr 285 rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
4-04-2016
3 2-03-2016 Gmina Bukowsko Nowotaniec oświetlenie uliczne
11-04-2016
4 14-03-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Wójtowstwo oświetlenie uliczne ul. Traugutta
14-04-2016
5 16-03-2016 Fibrax Sanok Sp. o.o. Sanok-Śródmieście dz. nr 1427/15, 1427/16 stacja transformatorowa kontenerowa 15/0,4kV
20-04-2016
6 18-03-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Dąbrówka, ul. Zaleskiego i Prochaski sieć kanalizacji deszczowej
20-04-2016
7 20-04-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Wójtowstwo, dz. nr 294/26, 294/29 sieć oświetlenia ulicznego ul. Dembowskiego
23-05-2016
8 20-04-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Śródmieście, dz. nr 1515/4 sieć oswietlenia ulicznego
23-05-2016
9 26-04-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Olchowce sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Zagłoby
30-05-2016
10 6-05-2016 Gmina Besko Besko ul. Cegielniana oświetlenie uliczne
7-06-2016
11 6-05-2016 Gmina Besko Besko ul. Kolejowa oświetlenie uliczne
7-06-2016
12 6-05-2016 Gmina Besko Besko ul. Rymanowska i ul. Wiejska oświetlenia uliczne
7-06-2016
13 2-06-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Śródmieście, dz. nr 1200/29 sieć oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa
22-05-2017
14 6-06-2016 PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Besko sieć energetyczna nn (0,4 kV)
8-07-2016
15 26-06-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Dąbrówka, dz. nr 936/2 oświetlenie uliczne
29-07-2016
16 19-07-2016 Gmina Besko Besko, dz. nr 3863, 1500/4, 1502, 1601/2, 3775/1 sieć energetyczna o napięciu znamionowym poniżej 1kV
19-08-2016
17 1-08-2016 Gmina Bukowsko Bukowsko oświetlenie uliczne
2-09-2016
18 2-08-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Wójtowstwo, dz. nr 294/11, 294/33, 79/6 oświetlenie uliczne ul. Śliwowa
5-09-2016
19 2-08-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Śródmieście, dz. nr 21, 92 oświetlenie uliczne ul. Traugutta stadion
5-09-2016
20 5-08-2016 Gmina Zagórz Średnie Wielkie oświetlenie uliczne
6-09-2016
21 9-08-2016 SPGK Sp. z o.o. ,Sanok-Wójtowstwo, dz. nr 344/110, 344/118, 344/74 rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
13-09-2016
22 11-08-2016 Katarzyna i Robert Brejta Sanok-Dąbrówka, dz. nr 2513 budynek mieszkalny jednorodzinny
19-09-2016
23 26-08-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Śródmieście sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej
28-09-2016
24 29-08-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Śródmieście sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej
7-11-2016
25 30-08-2016 PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Nowosielce linia kablowa niskiego napięcia
30-09-2016
26 6-09-2016 PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Sanok-Olchowce linia kablowa niskiego napięcia
10-10-2016
27 6-09-2016 SPGK Sp. z o.o. Sanok_wójtowstwo, dz. nr 158, 233/1, 233/3, 233/66 sieć ciepłownicza przy ul. Heweliusza
10-10-2016
28 14-09-2016 Gmina Zarszyn Pielnia oświetlenie uliczne
17-10-2016
29 19-09-2016 Gmina Zarszyn Posada Zarszyńska sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagowa
21-10-2016
30 19-09-2016 Gmina Zarszyn Zarszyn sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownia scieków i sieć wodociągowa
20-10-2016
31 30-09-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Wójtowstwo sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Bliskiej i Heweliusza
7-11-2016
32 5-10-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Posada sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowej
7-11-2016
33 24-10-2016 Gmina Besko Besko sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa
24-11-2016
34 27-10-2016 Spóldzielnia Mieszkaniowa "AUTOSAN" w Sanoku Sanok-Posada preizolowana sieć cieplna do budynków przy ul. Lipińskiego, ul. Topolowej
29-11-2016
35 3-11-2016 Gmina Sanok Jędruszkowce oświetlenie uliczne
6-12-2016
36 8-11-2016 Gmina Miasta Sanoka Sanok-Olchowce, dz. nr 499, 502/7, 512 sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrężnej
12-12-2016
37 5-12-2016 Gmina Zarszyn Zarszyn, ul. Gołębia oświetlenie uliczne
5-01-2017