Oświadczenia majątkowe

Kadencja V (2014 - 2018)

Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji


Kadencja IV (2010 - 2014)

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji