Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


Informacja nt. wydłużenia godzin pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2017 r., w związku z odpracowaniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w 2017 r.


INFORMACJA

Starosty Sanockiego

w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego i harmonogramu udzielania tej pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Sanockiego udzielana jest w czterech punktach:

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Urzędu Gminy w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 74, 38-530 Zarszyn, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki – w godz. od 8.00 do 12.00

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu przy ul. 3 Maja 2, 38 – 540 Zagórz, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki,- w godz. od 8.00 do 12.00

- w czwartki - w godz. od 15.45 do 19.45

3. Punkt Nr 1 usytuowany w lokalu biurowym Nr 42 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Fundacji Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA”, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 15.30 od 19.30

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie udzielać będą radcy prawni oraz adwokaci.

4. Punkt Nr 2 usytuowany w lokalu biurowym Nr 48 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało Fundacji Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA”, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki - w godz. od 15.30 od 19.30.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie udzielać będą radcy prawni oraz adwokaci.


Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988