Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 2017-03-29