Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Powiatu w dniu 2017-03-20