Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Powiatu w dniu 2017-04-28