Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Powiatu w dniu 2017-09-25