Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Powiatu w dniu 2017-09-18