Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Powiatu w dniu 2017-08-28