Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Powiatu w dniu 2017-07-19