Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Powiatu w dniu 2017-06-13