Uchwały podjęte na XL sesji Rady Powiatu w dniu 2017-05-30