Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu w dniu 2015-07-20