Zofia Kordela - Borczyk

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Komisje: Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - członek, Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej - członek