Witold Jawor

Komisje: Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej - członek, Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - członek