Roman Konieczny

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Komisje: Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - członek, Komisja Rewizyjna - członek, Komisja Promocji, Kultury i Turystyki - członek