Marian Futyma

Komisje: Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - przewodniczący, Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - członek, Komisja Rewizyjna - członek