Jerzy Zuba

Komisje: Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki - członek, Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - członek, Komisja Rewizyjna - przewodniczący