Bogdan Struś

Komisje: Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej - przewodniczący, Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego - członek