Damian Biskup

Komisje: Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - członek, Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki - członek