Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

Zadania

- Promocja i ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Polityka pro rodzinna
- Wspieranie osób niepełnosprawnych
- Ochrona praw konsumentów
- Walka z alkoholizmem, narkomanią i patologią społeczną
- Ratownictwo medyczne

Skład

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988