Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zadania

- Transport i drogi publiczne
- Geodezja, kartografia i kataster
- Zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany
- Gospodarka nieruchomościami
- Leśnictwo, rolnictwo, rybołówstwo śródlądowe i zalewowe
- Ochrona środowiska i przyrody
- Gospodarka wodna
- Zabezpieczenie ciągów wodnych (rzeki, potoki, stawy)
- Służba Weterynaryjna

Skład

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988