Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki

Zadania

- Zagadnienia związane z edukacją publiczną
- Kultura i ochrona dóbr
- Kultura fizyczna
- Turystyka
- Promocja powiatu
- Nawiązywanie kontaktów i współpracy z zagranicą w zakresie kultury i kultury fizycznej

Skład

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988