Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki

Zadania

- Zagadnienia związane z edukacją publiczną
- Kultura i ochrona dóbr
- Kultura fizyczna
- Turystyka
- Promocja powiatu
- Nawiązywanie kontaktów i współpracy z zagranicą w zakresie kultury i kultury fizycznej

Skład