Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Zadania

- Opiniowanie projektu budżetu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych
- Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu powiatu
- Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
- Utrzymywanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Skład

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988