Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Zadania

- Opiniowanie projektu budżetu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych
- Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu powiatu
- Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
- Utrzymywanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Skład