Powiat Sanocki ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot 407.

Przedmiotem licytacji jest samochód osobowy Peugeot 407 ST Komfort, rok produkcji 2004 ( pierwsza rejestracja 11.01.2005), przebieg 328 138 km, kolor grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym typ: 6D/6E

Rodzaj paliwa - etylina ES 95

Rodzaj nadwozia limuzyna

Samochód wyposażony w m.in.: wspomaganie kierownicy, ABS, radioodtwarzacz, poduszki powietrzne, klimatyzację automatyczną, zamek centralny, immobilizer, światła p. mgielne przednie, opony 5 sztuk zużycie 38%

Licytacja odbędzie się dnia 24.07.2012 roku o godzinie 8.00, sala 40, II piętro w Starostwie Powiatowym w Sanoku przy ulicy Rynek 1.

Cena wywoławcza brutto wynosi:

9 800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych)

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Pan Marcin Marcinkowski tel. 013 46 52 929 - informacje dotyczące przedmiotu aukcji.

Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku przy ul. Witkiewicza 8 w dniu 10.07.2012 od godziny 7 do 15 po wcześniejszym umówieniu się z Panem Wojciechem Naparła tel. 013 46 42 445.

W licytacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w odpowiedniej wysokości w określonym miejscu i w czasie podanym w ogłoszeniu.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Zamawiającego:

16 8642 0002 2001 0073 3269 0001 Bank: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2012 roku do godziny 12.00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy.

Osoby prawne biorące udział w licytacji powinny przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

- żaden z uczestników aukcji nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej

- uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy

Minimalna wysokość postąpienia 100 zł (słownie: sto złotych).

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988