Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+382 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego” Opracowanie dokumentac IN.272.21.2012

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+382 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w km 6+877 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1+616”

CPV 71322300-4, 71320000-7

IN.272.21.2012


Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+382 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w km 6+877 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1+616”

CPV 71322300-4 71320000-7

3.2. Opis części zamówienia:

Zamówienie składa się z następujących części (zadań) opisanych poniżej:

Zadanie nr 1:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km 1+382 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Zadanie nr 2:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w km 6+877 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

Zadanie nr 3:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1+616”


Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 29 marca 2013 r.


termin składania ofert: 24.07.2012 r. godz. 10:00 biuro podawcze Starostwa Powiatowego (parter budynku)
termin otwarcia ofert: 24.07.2012 r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego 38-500 Sanok ul. Rynek 1 (III piętro, pok. Nr 40).
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988