OGŁOSZENIE - Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż motocykla Kawasaki ZX 750 J

Sanok 09.08.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż motocykla Kawasaki ZX 750 J

1. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży:

· Przedmiotem licytacji jest motocykl Kawasaki ZX 750 J

· Nr identyfikacyjny (VIN) – ZX750J007733

· Rok produkcji 1991

· Data pierwszej rejestracji – 31.07.1991 r. (data pierwszej rejestracji w Polsce: 28.04.2006 r.)

· Wskazanie drogomierza – 35611 km

· Rodzaj silnika – z zapłonem iskrowym (gaźnik)

· Pojemność silnika – 749 ccm

· Moc silnika – 74 kW (110 KM)

· Liczba suwów- 4

· Liczba – cylindrów 4

Stan techniczny pojazdu:

· Brak kluczyka do motocykla (nie można przeprowadzić próby uruchomienia pojazdu),

· Silnik po prawej stronie posiada wyciek oleju,

· Oświetlenie i osprzęt elektryczny posiadają usterki, uszkodzona instalacja elektryczna,

· Widoczne ślady napraw blacharsko – lakierniczych zbiornika paliwa,

· Uszkodzony (oberwany) uchwyt dźwigni zmiany biegów i lewego podnóżka kierowcy,

· Zużyte ogumienie,

Motocykl nie posiada aktualnych badań technicznych. Dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany przez Policję, obecnie jest przechowywany w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sanoku

Pojazd nabyty przez Powiat Sanocki w drodze orzeczenia sądowego o przepadku pojazdu.

2. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2016 r. 2016 roku o godzinie 10.00, sala 40, III piętro w Starostwie Powiatowym w Sanoku przy ulicy Rynek 1.

3. Cena wywoławcza brutto wynosi:

400,00 zł (słownie: czterysta złotych)

4. Miejsce i termin oględzin:

Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży na parkingu przy ul. Lipińskiego 224 A (FHU SAN GLASS Andrzej Skulich) w dniach od 10 do 12 sierpnia br. od godziny 9 00 do 15 00 po wcześniejszym umówieniu się z Panem Andrzejem Skulichem tel. 13 46 341 66, kom. 601 921 720.

5. Wadium:

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % (tj. 40,00 zł. słownie: czterdzieści zł) ceny wywoławczej na konto Zamawiającego:

69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 Bank: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2016 r. roku do godziny 9.00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy tj.: Kawasaki ZX 750 J .

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

· żaden z uczestników aukcji nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej

· uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy

6. Przebieg przetargu nieograniczonego (licytacji):

a) Przetarg odbywa się ustnie,

b) wylicytowana stawka stanowić będzie kwotę zakupu przedmiotowego mienia,

c) przedstawiciel Powiatu Sanockiego otwiera przetarg poprzez podanie ceny wywoławczej,

d) wysokość postąpienia wynosi minimum 10,00 złotych,

e) stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą,

f) uczestnicy przetargu zgłaszają coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego przetarg ustny i braku dalszych zgłoszeń,

g) przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę,

h) przedstawiciel Powiatu Sanockiego zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę i siedzibę firmy, która zaoferowała najwyższą cenę i wygrała przetarg,

i) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.

7. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Pani Lucyna Sterzel tel. 13 465 29 20 - informacje dotyczące przedmiotu aukcji.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988