OGŁOSZENIE- Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż skutera Peugeot Speedfight

Sanok 14.12.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż skutera Peugeot Speedfight

1. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży:

· Przedmiotem licytacji jest skuter Peugeot Speedfight

· Nr identyfikacyjny (VIN) – VGAS2AB0000019426

· Rok produkcji 2000

· Wskazanie drogomierza – 23786 km

· Rodzaj silnika – 1-cyl/2suw

· Pojemność silnika – 49 ccm

· Moc silnika – 3 kW

· Liczba suwów- 2

· Liczba – cylindrów 1

Stan techniczny pojazdu:

1) Silnik - Brak informacji o przebiegu eksploatacji, brak możliwości sprawdzenia sprawności eksploatacyjnej. Wycieki oleju. Wysokie zużycie układu wydechowego – korozja, zużycie uzbrojenia silnika, zerwane cięgno, kluczyk w stacyjce.

2) Układ przenoszenia napędu – brak możliwości sprawdzenia sprawności.

3) Mech. jezdne – opony zleżale, zużyty bieżnik, trwale uszkodzona przednia.

4) Mech. sterowania i sygnalizacji – zużyte, niesprawne. Uszkodzona lampka. Zużyty akumulator. Uszkodzone lusterko. Korozja tarczy hamulcowej.

5) Osprzęt i wyposażenie – zużyte siedzenie, poszycie – uszkodzone. Korozja podzespołów ramy. Kask zużyty, przechowywany na otwartej przestrzeni.

6) Nadwozie – pęknięty błotnik przedni i tylny porysowane, tylny strona lewa, porysowane podzespoły, zerwane osłony, luzy mocowania, pęknięcia.

7) Zawieszenie – zużyte amortyzatory, korozja szklanek, zleżenie silentbloków,. Wahacz uszkodzony.

8) Ocena ogólna – Pojazd w wysokim stopniu zużyty. Od długiego okresu czasu nie uruchamiany. Przechowywany w zmiennych warunkach wilgotności i temperatury, nie eksploatowany i nie konserwowany. Widoczne oznaki zużycia awaryjnego, prawdopodobnie po „przewrotce” na stronę lewa.

Skuter nie posiada aktualnych badań technicznych. Dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany przez Policję, obecnie jest przechowywany w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Numer rejestracyjny pojazdu - RBR 57RK

Pojazd nabyty przez Powiat Sanocki w drodze orzeczenia sądowego o przepadku pojazdu na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego w Sanoku, sygn. akt – I Ns 263/17 z dnia 13 czerwca 2017 r..

2. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu20.12.2017 r. o godzinie 10.00, sala 40, III piętro w Starostwie Powiatowym w Sanoku przy ulicy Rynek 1.

3. Cena wywoławcza brutto wynosi:

150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

4. Miejsce i termin oględzin:

Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży na parkingu przy ul. Lipińskiego 224 A (FHU SAN GLASS Andrzej Skulich) w dniach od 14 grudnia do 20 grudnia br. od godziny 9 00 do 15 00 po wcześniejszym umówieniu się z Panem Andrzejem Skulichem tel. 13 46 341 66, kom. 601 921 720.

5. Wadium:

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % (tj. 15,00 zł. słownie: piętnaście zł) ceny wywoławczej na konto Zamawiającego:

69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 Bank: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2017 r. roku do godziny 9.00 z zaznaczeniem w tytule wpłaty nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy tj.: Peugeot Speedfight

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

· żaden z uczestników aukcji nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej

· uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy

6. Przebieg przetargu nieograniczonego (licytacji):

a) Przetarg odbywa się ustnie,

b) wylicytowana stawka stanowić będzie kwotę zakupu przedmiotowego mienia,

c) przedstawiciel Powiatu Sanockiego otwiera przetarg poprzez podanie ceny wywoławczej,

d) wysokość postąpienia wynosi minimum 10,00 złotych,

e) stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą,

f) uczestnicy przetargu zgłaszają coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego przetarg ustny i braku dalszych zgłoszeń,

g) przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę,

h) przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę i siedzibę firmy, która zaoferowała najwyższą cenę i wygrała przetarg,

i) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.

7. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Pani Lucyna Sterzel tel. 13 465 29 20 - informacje dotyczące przedmiotu aukcji.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988