OGŁOSZENIE - Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL Corsa 1.0

RK.II.7135.1.9.2017 Sanok 15.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL Corsa 1.0

1. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży:

· Przedmiotem licytacji jest samochód osobowy OPEL Corsa 1.0

· Nr rejestracyjny – RSA 64LC

· Nr identyfikacyjny (VIN) – W0L0SBF08Y4046746

· Rok produkcji 1999

· Rodzaj silnika – B

· Pojemność silnika/Moc – 973/40 cm3/KW

· Skrzynia – manualna 4 biegowa

· Kierownica po lewej stronie

Stan techniczny pojazdu:

L.P.

Zespół

Opis stanu technicznego

1.

Silnik

Brak możliwości uruchomienia – niesprawna bateria. Brak oznak nietypowego zużycia poza widocznymi oznakami wycieku oleju. Wymaga wykonania przeglądu o zakresie P”0” oraz usunięcia ewentualnych niesprawności i wymiany materiałów eksploatacyjnych.

2.

Zesp. przen. Nap.

Brak możliwości sprawdzenia sprawności. Wymaga przeglądu.

3.

Mech. jezdne

Opony częściowo zużyte (60). Zapasowe bez zużycia – poza zleżeniem. Zarysowania obręczy Al., oznaki miejscowego utlenienia.

4.

Mech. sterowania i sygnalizacji

Brak możliwości sprawdzenia układu kierowniczego oraz hamowania. Dla zbadania pełnej sprawności wymagają przeprowadzenia pełnych prób eksploatacyjnych.. Uszkodzona lampa tylna kpl. lewa, do wymiany.

5.

Osprzęt i wyposażenie

Niewielki stopnień trwałego zanieczyszczenia poszyć i obić. Zerwana nakładka podstawy lusterka lewego. Zniszczona osłona dźwigni.

6.

Nadwozie

Zerwana nakładka prawego nadkola. Ognisko korozyjne pokrywy bagażnika. Korozja płyty elementów podwozia. Zarysowania i zmatowienie powłok lakierniczych, zleżenie uszczelek, odbarwienia listew i nakładek.

7.

Zawieszenie

Oznaki zużycia korozyjnego. Wymaga regeneracji i konserwacji.

8.

Ocena ogólna

Pojazd od dłuższego czasu nieeksploatowany. Brak możliwości uruchomienia. Dla przywrócenia pełnej sprawności użytkowej wymaga wykonania przeglądu o zakresie P”0” połączonego z usunięciem niesprawności i wymianą materiałów eksploatacyjnych. W zestawie pojedyncze klucze stacyjki i oddzielny dla zamków.

Pojazd nabyty przez Powiat Sanocki w drodze orzeczenia sądowego o przepadku pojazdu.

2. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2018 roku o godzinie 10.00, w pok. nr. 57, (parter) w Starostwie Powiatowym w Sanoku przy ulicy Rynek 1.

3. Cena wywoławcza brutto wynosi:

1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

4. Miejsce i termin oględzin:

Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży na parkingu przy ul. Lipińskiego 224 A (FHU SAN GLASS Andrzej Skulich) od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 15:00 po wcześniejszym umówieniu się z Panem Andrzejem Skulichem tel. 13 46 341 66,
kom. 601 921 720.

5. Wadium:

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % (tj. 150,00 zł. słownie: sto pięćdziesiąt zł) ceny wywoławczej na konto Zamawiającego:

69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 Bank: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2018 r. roku do godziny 9:00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy tj.: OPEL Corsa 1.0.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

· żaden z uczestników aukcji nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej

· uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy

6. Przebieg przetargu nieograniczonego (licytacji):

a) Przetarg odbywa się ustnie,

b) wylicytowana stawka stanowić będzie kwotę zakupu przedmiotowego mienia,

c) przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny wywoławczej,

d) wysokość postąpienia wynosi minimum 100,00 złotych,

e) stawka zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą,

f) uczestnicy przetargu zgłaszają coraz wyższe stawki, do czasu trzykrotnego wywołania ceny przez prowadzącego przetarg ustny i braku dalszych zgłoszeń,

g) przetarg wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę,

h) przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę i siedzibę firmy, która zaoferowała najwyższą cenę i wygrała przetarg,

i) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.

7. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

Pani Lucyna Sterzel tel. 13 465 29 20 - informacje dotyczące przedmiotu aukcji.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988