IN.272.1.48 .2016-Kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku

Zapytanie ofertowe

Dot.: Kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Powiat Sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: Kompleksową usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym (załącznik nr 3), prosimy przesłać drogą mailową na adres: zp@powiat-sanok.pl w terminie do dnia 28 grudnia 2016 roku.

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Sanocki

38-500 Sanok

Rynek 1

Tel. (013) 46 52 900, Fax. (013) 46 52 988

e-mail : zp@powiat-sanok.pl http://www.powiat-sanok.pl

NIP 687-17-86-679 REGON 370440703

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 90919200-4

Przedmiotem zamówienia jest:

a) usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku, których szczegółowy zakres i częstotliwość określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – „Szczegółowy zakres prac i ich częstotliwość”

b) usługa sprzątania i utrzymania czystości wykonywana będzie w pomieszczeniach budynków Starostwa Powiatowego w Sanoku szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania – „Wykaz pomieszczeń wraz z powierzchniami”.

c) wykonawca całości prac objętych przedmiotem zamówienia wykonywać będzie przy użyciu własnych środków i sprzętu.

d) wykonawca stosować będzie środki czystości o bezspornie dobrej jakości, posiadające atest PZH, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Wskazane środki czystości winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych obiektów.

e) Wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.

UWAGA – zwracamy się z prośbą o rzetelne skalkulowanie kosztów poszczególnych czynności zawartych w Szczegółowym zakresie prac i ich częstotliwości oraz materiałów potrzebnych do ich wykonania.

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Maryla Kopiec pod numerem telefonu 13 46 52 910 oraz adresem email: organizacyjny@powiat-sanok.pl

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988