Ogłoszenie o prowadzonym naborze na stanowisku instruktora zawodu w CIS

Ogłoszenie o prowadzonym naborze na stanowisku instruktora zawodu

Centrum Integracji Społecznej

ul. Stróżowska 15

38-500 Sanok

Poszukuje kandydatów na wolne stanowisko: instruktora reintegracji zawodowej.

Liczba lub wymiar etatu: ¾ etatu (4 dni robocze w tygodniu)

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

3) wykształcenie co najmniej średnie

4) plan pracy z uwzględnieniem własnego pomysłu na rodzaj warsztatu

Wymagania dodatkowe:

1) nieposzlakowana opinia

2) samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, dyskrecja, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa

3) wysoka kultura osobista

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

5) umiejętność organizacji pracy sobie i innym

Zakres zadań:

1) prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej

2) stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć

3) terminowe i profesjonalne wykonywanie zleceń

4) składanie zamówień na niezbędne materiały

5) prowadzenie dziennika zajęć grupowych

6) ocena umiejętności nabytych przez uczestników zajęć grupowych

7) stała współpraca z pracownikiem socjalnym, psychologiem, terapeutą oraz doradcą zawodowym CIS w zakresie realizacji „Indywidualnego Programu Zatrudnienia Specjalnego”, uczestników

8) przygotowywanie diagnozy uczestników

9) opracowywanie rocznego planu pracy

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988