Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektu „Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie oraz model Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dot. Naboru na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

Dyrektor PCPR w Sanoku informuje, że w terminie na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 2 listopada 2012r. do godz. 10:00 z równoczesnym wykreśleniem w p-kcie 3 ogłoszenia „wymagania niezbędne” wymogu posiadania co najmniej 5-letniego stażu pracy.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988