Zapytanie ofertowe - Zamówienia publiczne (specjalista ds. zamówień publicznych)

Dot. Zapytanie ofertowe - Zamówienia publiczne (specjalista ds. zamówień publicznych)

Dyrektor PCPR w Sanoku informuje, że w terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta i w związku z tym wydłuża się termin składania ofert do dnia 2 listopada 2012r. do godz. 10:00.

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988