Zapytanie ofertowe - Prawnik

Dot. Zapytanie ofertowe - na usługę realizacji zadania: specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin z dziećmi typu prawnego

Dyrektor PCPR w Sanoku informuje, że w zakresie zadania specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin z dziećmi typu prawnego jedna ze złożonych ofert zawiera „rażąco nisko cenę”. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzyskania od oferenta dodatkowych wyjaśnień, co powoduje, że rozstrzygnięcie wyboru oferty zostało przesunięte na dzień 2 listopada br. do godz. 15:00

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988