Referent ds. administracyjno-kadrowych i obsługi archiwum w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. administracyjno-kadrowych i obsługi archiwum
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat (umowa na czas określony)

Miejsce wykonywania pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku,

ul. Jezierskiego 21

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988