Zawiadomienie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Nowotańcu, Gmina Bukowsko, oznaczonej jako działka nr 122