Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowiw obrębie Trepcza