Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic na obrębach Hołuczków, Kreców, Lachowa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa Wola Krecowska